fbpx

Terma dan Syarat

Adalah dipersetujui bahawa semua keistimewaan dan hak Ahli wt+ untuk menikmati promosi, diskaun dan tawaran istimewa adalah dikawal oleh Terma dan Syarat serta Notis Privasi di bawah ini. Kegagalan untuk mematuhi Terma dan Syarat tersebut akan mengakibatkan penolakan dan/atau pembatalan wt+ Keahlian oleh Wing Tai Fashion Sdn Bhd (di sini disebut sebagai “Company”).

1) Untuk menjadi ahli Gold,

Belanja minimum RM350 nett dalam satu resit di mana-mana kedai wt+ di Malaysia

2) Untuk menjadi ahli Platinum,

Belanja minimum RM5,000 nett dalam satu resit di mana-mana kedai wt+ di Malaysia; ATAU

Kumpul RM5,000 nett dalam tempoh 12 bulan di mana-mana kedai wt+ di Malaysia

Kekalkan perbelanjaan RM5000 dalam tempoh 12 bulan untuk mengekalkan peringkat Platinum. Jika gagal, penurunan taraf kepada Gold akan berlaku dan naik taraf akan mengikuti seperti klausa (2)

Contoh format pengumpulan kepada PLAT:

Tarikh Pembelian Jumlah (RM) Nota
05-Feb-23 2000 Pembelian pertama, pengumpulan tamat tempoh Jan 2024
12-Mei-23 1000 Pengumpulan tamat tempoh Apr 2024
30-Jul-23 200 Jumlah pembelian RM3,200, tidak mencapai kelayakan berdasarkan pembelian pertama

Pengumpulan tamat tempoh Jun 2024

20-Sep-23 500 Pengumpulan tamat tempoh Ogos 2024
21-Nov-23 1500 Pengumpulan tamat tempoh Oct 2025
18-Dis-23 800 Naik taraf kepada Platinum, Feb-Dis = RM5000

Pengumpulan mula dikira dari bulan urus niaga pertama, tanpa mengira “tarikh” pembelian dibuat.

Format pengumpulan ini terpakai untuk pembaharuan Platinum (belanja RM5,000 dalam tempoh 12 bulan)

3) Sebagai ahli Gold dan Platinum, nikmati diskaun 5% untuk barangan berharga penuh di mana-mana jenama wt+ di Malaysia, kecuali kedai Outlet.

4) Semua pemohon di bawah umur 18 tahun mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga untuk memohon Keahlian wt+.

5) Akaun wt+ dikeluarkan untuk kegunaan semata-mata oleh pemegang Akaun dan tidak boleh dipindah milik. Seorang hanya boleh memegang satu Akaun wt+ pada satu-satu masa. Tiada pemegang Akaun korporat atau bersama dibenarkan.

6) Bagi setiap RM1 yang dibelanjakan di kaunter kendiri atau konses, 1 mata akan diberikan. Untuk setiap RM3 yang dibelanjakan di kedai Outlet, 1 mata akan diberikan. Ahli wt+ boleh menebus:

eVoucher RM25 apabila terkumpul 1,200 mata

RM50 eVoucher apabila terkumpul 1,500 mata. 100 mata berikutnya dari sini adalah bersamaan dengan nilai RM10. eVoucher akan dikeluarkan dalam denominasi RM10/RM50. Contoh: 1,800 Mata = RM80 (1x RM50, 3x RM10)

eVoucher yang telah tamat tempoh tidak boleh diterima atau dilanjutkan. Untuk maklumat lanjut tentang eVoucher, https://www.wtplus.com.my/faq/.

eVoucher tidak boleh digunakan di kedai Outlet atau kaunter konses.

 

7) Mana-mana Mata wt+ yang tidak digunakan yang diperoleh tahun sebelumnya akan tamat tempoh pada 30 Jun tahun berikutnya.

Contoh di bawah:

Tarikh Pembelian Mata ganjaran yang dikumpul Mata ganjaran tamat tempoh
Jan 2023 – Dis 2023 500 30 Jun 2024
Mar 2024 400 30 Jun 2025
Dis 2024 200 30 Jun 2025
Mata ganjaran terkumpul pada 31 Dis 2024 = 600 sahaja

8) Setelah berjaya mendaftar/naik taraf kepada ahli Gold atau Platinum, satu eVoucher Welcome akan dikeluarkan secara automatik ke akaun ahli. Penurunan taraf daripada Platinum dan kemudian kenaikan taraf kembali kepada Gold tidak akan melayakkan ahli untuk mendapat eVoucher Welcome lagi. Walau bagaimanapun, pembaharuan tahunan Platinum akan melayakkan ahli untuk eVoucher Pembaharuan. eVoucher Welcome dan Pembaharuan boleh digunakan di mana-mana kedai wt+ (kecuali kedai Outlet dan kaunter konses) di Malaysia. Untuk maklumat lanjut tentang eBaucar, https://www.wtplus.com.my/faq/

9) Sebarang maklumat mengenai penamatan Program Keahlian wt+ akan dimaklumkan melalui kedai yang mengambil bahagian sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum tarikh penamatan sebenar.

10) Sebarang ganjaran dan hadiah yang dimenangi oleh Ahli adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat dan hanya boleh ditebus di kedai yang mengambil bahagian atau tertentu..

11) eVoucher / Voucher tidak boleh ditukar dengan wang tunai dan tidak boleh digunakan bersama dengan sebarang promosi, diskaun jualan dan/atau kad diskaun. Ganjaran dan/atau voucher yang telah tamat tempoh tidak akan dilanjutkan/dipulihkan.

12) Company boleh menggantikan mana-mana ganjaran atau hadiah dengan nilai yang setanding tanpa notis. Company tidak akan bertanggungjawab ke atas kesilapan yang disebabkan oleh kesilapan perkakasan/perisian komputer atau penipuan.

13) Company tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana Ahli berkenaan dengan sebarang isu berkaitan pengeluaran, pengendalian dan penyelenggaraan Keahlian wt+. Company tidak akan bertanggungjawab ke atas kad yang dicuri/hilang/rosak dan/atau mata yang tidak ditebus.

14) Sebarang keputusan mengenai keahlian atau kelayakan hadiah adalah mengikut budi bicara mutlaknya, mendedahkan kepada mana-mana butiran pihak ketiga tentang sebarang maklumat dalam milikan atau kawalannya yang berkaitan dengan Ahli.

15) Company boleh pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya untuk meminda atau menamatkan keistimewaan diskaun, terma dan syarat, tanpa sebarang rujukan kepada Ahli dan tanpa memberikan sebarang sebab. Company berhak untuk menolak sebarang permohonan tanpa prejudis kepada mana-mana pihak. Kad wt+ kekal milik Company dan mesti dikembalikan kepada Company atas permintaan.

16) Kad/Keahlian wt+ oleh Wing Tai Fashion Sdn Bhd hanya diiktiraf di Malaysia and Singapura.

17) Ahli mesti membaca, memahami dan bersetuju dengan Notis Privasi agar permohonan diproses selanjutnya.

18) Terma dan Syarat ini dikeluarkan dalam kedua-dua Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

Wing Tai’s pursuit of excellence extends to its fashion retail business in Singapore and Malaysia. Offering exceptional value, quality design and exemplary customer service, we are a sought after partner by global brands seeking expansion into Asia.

Wing Tai has established a stellar reputation in the retail industry, for its ability to bring notable fashion retail brands to Singapore and Malaysia. With an unwavering commitment to excellence, we have become the go-to partner for global fashion brands.

Corporate

Contact Us

Careers

Helpdesk

Promotions

Frequently Asked Questions

wt+ Terms & Conditions

Personal Data Protection Act

Follow Us

2024 Wing Tai Fashion Sdn. Bhd. 198901012138 (189445-T)